สวนนงนุชพัทยา ซื้อกล้วยให้ลูกช้าง “พังแสงเดือน” และ “พังทรายแก้ว” ตามความประสงค์ของลูกค้าที่บริจาคเงินสมทบเป็นค่าอาหาร 

สวนนงนุชพัทยา ซื้อกล้วยให้ลูกช้าง “พังแสงเดือน” และ “พังทรายแก้ว” ตามความประสงค์ของลูกค้าที่บริจาคเงินสมทบเป็นค่าอาหาร 

สวนนงนุชพัทยา ซื้อกล้วยให้ลูกช้าง “พังแสงเดือน” และ “พังทรายแก้ว” ตามความประสงค์ของลูกค้าที่บริจาคเงินสมทบเป็นค่าอาหาร 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 คุณกษมล ศรีบูรณศร พร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อนๆ ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 2,000 บาท เพื่อทำบุญซื้ออาหารให้ช้าง ที่ปางช้างสวนนงนุชพัทยา 

คุณกัมพล  ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เห็นถึงความตั้งใจดี ของลูกค้า จึงได้แบ่งเงินไปซื้อกล้วยให้ช้าง 2 เชือกๆ ละ 1,000 บาท โดยนำกล้วยไปป้อนให้กับ “พังแสงดาว” อายุ 1 ปี 9 เดือน ซึ่งไม่ค่อยสบาย เจ็บคอ ไม่ยอมกินหญ้า แต่กินกล้วยได้  และ “พังทรายแก้ว” อายุ 6 ปี  การเจริญเติบโตช้า ร่างกายเล็ก เหมือนช้าง อายุ 3 ปี 

สวนนงนุชพัทยา ขอขอบพระคุณ คุณกษมล ศรีบูรณศร พร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อนๆ เป็นผู้ใจบุญ มอบน้ำใจให้กับ พังแสงเดือน และ พังทรายแก้ว ขอกุศลผลบุญที่ได้ทำในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ จงมีแต่ ความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งปวง เทอญ.

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช