สวนนงนุชพัทยา ถวายเทียนพรรษา

สวนนงนุชพัทยา ถวายเทียนพรรษา

สวนนงนุชพัทยา ถวายเทียนพรรษา

 

เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564  นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำเทียนพรรษา จำนวน 1 คู่ ถวายหลวงพ่อทองสุข เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งได้ทำเป็นประจำทุกปี

“หลวงพ่อทองสุข” เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลัก เก่าแก่ อายุมากกว่า 400 ปี ประดิษฐานอยู่ในอาคารวัตถุโบราณ สวนนงนุชพัทยา

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช