สวนนงนุชพัทยา ขอเชิญคนมีรัก ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความหวาน ตราตรึงใจ กับ พิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง กลางสวนสวยระดับโลก สวนนงนุชพัทยา

สวนนงนุชพัทยา ขอเชิญคนมีรัก ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความหวาน ตราตรึงใจ กับ พิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง กลางสวนสวยระดับโลก สวนนงนุชพัทยา

มาแล้วกิจกรรมวาเลนไทน์
สวนนงนุชพัทยา ขอเชิญคนมีรัก ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความหวาน ตราตรึงใจ กับ พิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง กลางสวนสวยระดับโลก สวนนงนุชพัทยา

 

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 11 ก.พ.64
สามารถสมัครร่วมกิจกรรมและส่งเอกสารได้ทาง

โทร.081-1618549 Line@ กดเพิ่มเป็นเพือนได้เลย  หรือ E-mail มาที่ marketing.nnv@gmail.com

เอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนสมรส
       1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       2.สำเนาทะเบียนบ้าน
             - กรณี มีบุตรด้วยกัน ถ่ายสำเนา สูติบัตร หรือทะเบียนบ้านบุตร
             - กรณี เคยหย่า ให้นำใบหย่า ตัวจริง หากไม่มี ให้นำใบแจ้งความสูญหายมาแสดง
             - กรณี จดทะเบียนสมรส ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ให้นำใบมรณะบัตรและทะเบียนสมรสตัวจริง มาแสดง
             - กรณี จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
                    1)หนังสือรับรองโสด แปลเป็นไทย และรับรองนิติกรณ์โดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย
                    2)สำเนาเดินทาง (passport)

มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ นะคะ

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช