กองทัพบก ร่วมกับ สวนนงนุชพัทยาส่งมอบ 2 สวน ในชุมชนคลองเตย Pocket Park (พ็อกเก็ตพาร์ค)

กองทัพบก ร่วมกับ สวนนงนุชพัทยาส่งมอบ 2 สวน ในชุมชนคลองเตย  Pocket Park (พ็อกเก็ตพาร์ค)

กองทัพบก ร่วมกับ สวนนงนุชพัทยา ส่งมอบ 2 สวน ในชุมชนแออัดคลองเตย  Pocket Park  (พ็อกเก็ตพาร์ค)  

เพื่อให้คนในชุมชนมีที่พักผ่อนหย่อนใจ  พื้นที่ออกกำลังกาย  และสร้างเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางชุมชน

         เมื่อวันนี้ 5 เม.ย.64 ที่ผ่านมา พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานส่งมอบบ้าน  9 หลัง และสวนหย่อม  “Pocket Park”  ภายในบริเวณ เขตชมชุนล็อค 4 -5-6  ชุมชนคลองเตย  กทม . โดยมี นายกัมพล  ตันสัจจา   ประธานสวนนงนุชพัทยา  และ นางพรเมตต์ ทรงเมตตา  ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฎิบัติการ  บริษัทแอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้  จำกัด(มหาชน) ACE  ร่วมในพิธีส่งมอบในครั้งนี้ โดยภายในกิจกรรมยังมีการตรวจสุขภาพ บริการตัดผม และ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อาทิพัดลม

             ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโนบายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยกองทัพภาคที่ 1 ได้เริ่มดำเนินโครงการซ่อมแซมบ้านพักและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง นั้นเป็นการสนับสนุน โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด  สำหรับในปีงบประมาณ 2564 ได้เข้าทำการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 9 หลังในเขตคลองเตยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร พร้อมสร้าง 2 สวนหย่อม  “Pocket Park”  ที่สวนนงนุชพัทยา สร้างขึ้นภายในบริเวณ เขตชุมชนล็อค 4 -5-6  ชุมชนคลองเตย  เพื่อเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจ สามารถทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนได้ ทั้งนี้ได้ดำเนินการมาแล้ว  จำนวน 27 สวน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชน เข้าทำการซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ภายในชุมชนคลองเตย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64  ที่ผ่านมา

           กองทัพบก ต้องขอขอบคุณ นายกัมพล  ตันสัจจา   ประธานสวนนงนุชพัทยา  คุณพรเมตต์ ทรงเมตตา  ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฎิบัติการ  บริษัทแอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้  จำกัด(มหาชน) ACE  ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดสร้าง 2 สวนหย่อม“ Pocket Park ”  ปอดแห่งใหม่  ให้กับชุมชน แห่งนี้ ซึ่งเป็นสวนที่ 26 และ 27

            ด้าน นายกัมพล  ตันสัจจา   ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ในการจัดภูมิทัศน์สวนในครั้งนี้ ได้มีการปลูกต้นไม้ดอก  ไม้ประดับ  นำโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน มาวาง  เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  มีพื้นที่ออกกำลังกาย   นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว  สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว  สวนนงนุชพัทยา  ยังได้ทาสีบริเวณรอบๆให้เกิดความสดใส สวยงาม  ให้กับชุมชนอีกด้วย

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช