สวนนงนุชพัทยาเปิดให้บริการแล้ว พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้าชมสวนฟรี

สวนนงนุชพัทยาเปิดให้บริการแล้ว พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ  สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้าชมสวนฟรี

สวนนงนุชพัทยาเปิดให้บริการแล้ว พร้อม

โปรโมชั่นพิเศษ

สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้าชมสวนฟรี

..............................................................................................

อ่านให้จบนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกๆท่าน

<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>

ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรีให้สถานที่ท่องเที่ยวทั้งราชการและเอกชนทุกแห่งให้เปิดบริการ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

สวนนงนุชพัทยาพร้อมเปิดให้บริการควบคู่ไปกับมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA และSafe travels ซึ่งได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่าทางสวนนงนุชพัทยาได้ปฎิบัติตานนโยบายดังกล่าวข้างต้นพร้อมเปิดให้บริการ ที่ผ่านมาสวนนงนุชเตรียมความพร้อมในการเปิดทุกวันและเพิ่มโซนต่างๆ อาทิเช่น เนิร์สเซอรี่ไม้ภายใน ,เนิร์สเซอรี่ตะบองเพชร และพิพิธภัณฑ์หัวโขน ในการเปิดให้บริการครั้งนี้ทางสวนนงนุชพัทยา ยินดีมอบสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม สารมารถเข้าชมสวนนงนุชฟรี เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ สนับสนุนการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทย 

ทั้งนี้เพียงท่านแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณชานชาลาประตูทางเข้าท่านจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าชมสวนสวยมากว่า 40 สวนฟรี ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. ถึง 30 ก.ย 64

 

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช