สวนนงนุชพัทยา ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และเอกอัครราชทูต จากประเทศภูฎาน ชมสวนสวยบนพื้นที่ กว่า 1,700 ไร่ พร้อมปลูกต้นโปร่งฟ้า ที่เขาบันไดกฤษ

สวนนงนุชพัทยา ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และเอกอัครราชทูต จากประเทศภูฎาน ชมสวนสวยบนพื้นที่ กว่า 1,700 ไร่ พร้อมปลูกต้นโปร่งฟ้า ที่เขาบันไดกฤษ

วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ H.E. Lyonpo Dr. Tandi Dorji, Foreign Minister of Bhutan ( ดร.ทันดี ดอร์จิ ) และ His Excellency Mr. Kinzang Dorji, Ambassador of Bhutan to Thailand (นายคินซัง ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย) พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยา

ทั้งนี้ ท่าน H.E. Lyonpo Dr. Tandi Dorji, Foreign Minister of Bhutan ( ดร.ทันดี ดอร์จิ ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศภูฎาน ได้ร่วมปลูกต้นโปร่งฟ้า ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ให้สรรพคุณทางยาสมุนไพร มีประโยชน์ทั้งส่วนใบ และราก บน “สวนรุกขชาติ” เขาบันไดกฤษ ที่ทางสวนนงนุช พัทยา ดำเนินการขออนุญาตเช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้ จำนวน 43 ไร่ ซึ่งค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่าง ๆ สวนนงนุชพัทยาเป็นคนดูแลทั้งหมด จัดเป็นโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ และปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่าง ๆ ที่มีมูลค่าและหายาก โดยมีคณะฑูตและหน่วยงานภาครัฐ , บุคคลทั่วไป มาปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้เป็นพื้นป่าต่อไป

ในการนี้ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ยังได้นำคณะชมกิจกรรมที่สวนนงนุช 2 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเด็กและเยาวชน นำชม งานปั้นกระถาง งานหัตถศิลป์ (ทำหัวโขน) , งานเรียงหินบนผนัง , สวนสมุนไพร อีกด้วย

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช