วันนี้ สวนนงนุชพัทยา โดยนายกัมพล ตันสัจจาประธานสงนนงนุชพัทยา ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 1

วันนี้ สวนนงนุชพัทยา โดยนายกัมพล ตันสัจจาประธานสงนนงนุชพัทยา ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 1

 

วันนี้ สวนนงนุชพัทยา โดยนายกัมพล ตันสัจจาประธานสงนนงนุชพัทยา ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 1

บริษัทแอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด(มหาชน) เคลือเจริญโภคภัณฑ์ และ ภาคเอกชน ร่วมส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในชุมชนคลองเตย ล๊อค 4-5--6 จำนวน 10 หลัง ตามโครงการ จิตอาสาพระราชทาน เราทำดี ด้วยหัวใจ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช