เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมครอบครัว เยี่ยมชมสวนนงนุช พร้อมปลูกต้นไม้ที่เขาบันไดกฤษ

เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมครอบครัว เยี่ยมชมสวนนงนุช พร้อมปลูกต้นไม้ที่เขาบันไดกฤษ

วันที่ 9 เมษายน 2565 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ต้อนรับนางแซรัป แอร์ซอย (Serap Ersoy) เอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย พร้อมครอบครัว เดินทางเข้าชมสวนนงนุชพัทยา การแสดงช้างแสนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ฝที่สวนนงนุช 2 เพื่อเด็กและเยาวชน อาทิเช่น งานหัตถศิลป์ (ทำหัวโขน) , สวนสมุนไพร

นางแซรัป แอร์ซอย (Serap Ersoy) เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมครอบครัว ยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นบนเขาบันไดกฤษ สำหรับ เขาบันไดกฤษ เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ จำนวน 43 ไร่ สวนนงนุชพัทยา ดำเนินการขออนุญาตเช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้ ซึ่งค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่าง ๆ สวนนงนุชพัทยาเป็นคนดูแลทั้งหมด เป็นโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ และปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่าง ๆ ที่มีมูลค่าและหายาก โดยมีคณะฑูตและหน่วยงานภาครัฐ , บุคคลทั่วไป ที่มาเยี่ยมชม

สำหรับ ต้น“ทุเรียนเทศ ”หรือทุเรียนน้ำ เป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกา ปัจจุบันปลูกได้ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยพบได้มากทางตอน สรรพคุณทางเป็นยา ช่วยลดความดันโลหิต แก้นอนไม่หลับ ปวดข้อ รูมาตอยด์ และปวดปลายประสาท

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช