สวนไม้เขตร้อน

สวนไม้เขตร้อน

สวนไม้เขตร้อน

“ป่าใหญ่แห่งพันธุ์ไม้เมืองร้อน”      

 

          สวนนงนุชพัทยา  หนึ่งเดียวในโลกที่สามารถรวบรวมพันธุ์ไม้เมืองร้อนได้มากที่สุดและพันธุ์ไม้ชนิดอื่นๆ อีกมากมาย  ดังนั้นจุดเด่นของสวนนงนุชพัทยา คือ การสร้างสวนผสมผสานระหว่างพันธุ์ไม้หลายชนิดเพื่อให้เกิดความร่มรื่น ความสวยงาม ตามสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม โดยเฉพาะในประเทศไทยอากาศร้อนและชื้น 

          สวนไม้เขตร้อน ในอาณาจักรสวนนงนุชพัทยา เน้นการรวมพันธุ์ไม้เขตร้อน ความร่มรื่น เพื่อสร้างร่มเงาและเพิ่มความรื่นรมย์ เย็นสบายให้กับพื้นที่โดยรอบเป็นที่อาศัยของนกและสัตว์ป่า การจัดและตกแต่งสวนความเป็นธรรมชาติด้วยการเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับสวนป่าแบบธรรมชาติโดยแท้จริงซึ่งไม่ได้เน้นการประดิษฐ์มากนัก เพื่อให้การเข้าชมยังสวนแห่งนี้มีความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่ตามธรรมชาติ

          สวนนงนุชพัทยา ให้ทั้งความสุข ความสนุก ความรู้และการได้เห็นพันธุ์ไม้แปลกๆจากทั่วโลกนำมาซึ่งการเกิดความรักธรรมชาติและรักที่จะคงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ของต้นไม้ พืชและดิน

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช