Coleus (ฤาษีผสม)

Coleus (ฤาษีผสม)

ฤาษีผสม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Solenostemon scutellarioides                                                                                          

ถิ่นกำเนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศมาเลเซีย และทวีปแอฟริกาใต้                                                                 

วงษ์ LABIATAE                                                                                     

ลักษณะ ไม้อวบน้ำ สูง 40-80 เซนติเมตร ต้นรูปทรงสี่เหลี่ยม มีขนสั้นๆ ปกคลุมทั้งต้น                                                  

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ ปลายแหลม โคนมนหรือสอบเรียว ขอบหยักเว้า แผ่นใบหยิกย่น มีขน ลวดลายและสีใบต่างกันตามพันธุ์                                                                                        

ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง บริเวณปลายกิ่ง ดอกสีขาวหรือดอกสีม่วง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปปากเปิด 5 แฉก  เกสรเพศผู้มี 2 คู่ยาวไม่เท่ากัน                                                                            

 

การดูแลรักษา

ดิน ดินร่วนปนทรายที่  ต้องการน้ำมาก แสงแดดเต็มวัน                                                                           

การขยายพันธุ์ ปักชำ เพาะเมล็ด                                                                                         

ประโยชน์ ปลูกประดับสวนเป็นแปลง ปลูกริมถนน ริมทางเดิน เมื่อได้รับแสงแดดจัดยิ่งมีสีสันจัดจ้าน

 

ไม้พุ่มขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย ลักษณะลำต้นและกิ่งเป็นเหลี่ยม ค่อนข้างอวบน้ำ ใบเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบมักหยิกย่น มีลวดลายและสีต่างกันตามพันธุ์ และมีขน นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากมีสีหลายสีปนกันในแต่ละพันธุ์ การดูแลรักษา การขยายพันธุ์ก็ทำได้ง่าย โดยวิธีการปักชำ เพาะเมล็ด และหากได้รับแสงที่เหมาะสมใบฤๅษีผสมก็จะมีสีสันสดใสสวยงาม

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช