ภาพบรรยากาศของชมรมผู้สูงอายุบ้านเนินแสนสุข 

ภาพบรรยากาศของชมรมผู้สูงอายุบ้านเนินแสนสุข 

ภาพบรรยากาศของชมรมผู้สูงอายุบ้านเนินแสนสุข 


อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สวนกษตรทฤษฎีใหม่ และ เรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์กลางแจ้ง สวนนงนุช 2
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 200 คน


#ผู้สูงอายุเข้าชมสวนฟรีเปลี่ยนจากทุกวันจันทร์เป็นทุกวันศุกร์
#สวนนงนุชพัทยาเปิดให้บริการตามปกติ 
----------------------------------------------------
ชมมุมอื่นๆของสวนนงนุชพัทยา
https://www.facebook.com/Garden.Nongnooch
----------------------------------------------------
 

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช