Bromeliads (สับปะรดสี)

Bromeliads (สับปะรดสี)

Bromeliads สับปะรดสี 

 

เป็นพืชกลุ่มเดียวกันกับสับปะรดกินลูก มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกา มีเพียงชนิดเดียวที่มาจากแอฟริกากลาง ในสวนนงนุชได้รวบรวมสับปะรดสีไว้มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ ตัวอย่างเช่น

 

Vriesea วีเซีย เป็นไม้ในกลุ่มสับปะรดสี มีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกากลางและใต้ ลักษณะใบสีเขียว บางชนิดใบสีเขียว มีลายสีอื่นๆแต้มอยู่ทั่วใบ ช่อดอกแบบราบ เรียวยาว คล้ายดาบ สีสันสะดุดตา ดูแลง่าย ชอบความชื้นและที่ร่มรำไร นิยมปลูกประดับในอาคาร ปลูกประดับสวน หรือปลูกเป็นไม้กระถาง

 

Cryptanthus คริปแทนทัส เป็นไม้ตระกูลหนึ่งของกลุ่มสับปะรดสี มีถิ่นกำเนิดบราซิล ทั่วโลกมีสายพันธุ์แท้ประมาณ 64 ชนิด และสายพันธุ์ลูกผสมอีกกว่าพันชนิด ลักษณะต้นคล้ายกับปลาดาว มีสีใบที่โดดเด่น บางชนิดใบมีสีเดียว บางชนิดใบมีสองสี สลับกันสวยงาม ในไม้ชนิดนี้ดอกไม่เด่นมากนัก เพราะมีขนาดเล็กมาก และสีของดอกก็ไม่น่าสนใจ 

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช