Rare Plants (พันธุ์ไม้หายาก)

Rare Plants (พันธุ์ไม้หายาก)

พันธุ์ไม้หายาก

 

ต้นไม้ในธรรมชาตินั้นมีหลากหลายชนิด ทั้งชนิดที่เราพบเห็นบ่อย รวมไปถึงชนิดที่หายากและพบเห็นได้น้อย สาเหตุที่ไม้เหล่านี้หายากนั้น อาจเป็นเพราะภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า หรือน้ำท่วม ทำให้ในถิ่นธรรมชาติมีจำนวนต้นไม้น้อยลง หรืออาจเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ได้ทำการลักลอบขุดออกไป หรือต้นไม้บางชนิดมีการเติบโตช้า ขยายพันธุ์ได้ยาก สาเหตุเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้นไม้บางกลุ่มหายากและเริ่มมีจำนวนลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ ฉะนั้นทางสวนนงนุชจึงได้เก็บรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้หายากเหล่านี้ไว้  แล้วคัดเลือกชนิดที่ดูแปลกตาและสวยงามมาให้ผู้คนได้ชม

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช