สวนนงนุชพัทยา มอบเมล็ดมะพร้าวทะเล ไปปลูกที่หมู่เกาะรียูเนียน ประเทศฝรั่งเศส

สวนนงนุชพัทยา มอบเมล็ดมะพร้าวทะเล ไปปลูกที่หมู่เกาะรียูเนียน ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายอันเดร เทียน อัน คูน นายกเทศมนตรี หมู่เกาะรียูเนี่ยน ประเทศฝรั่งเศส ได้นำเมล็ดมะพร้าวทะเล ที่ได้รับจากสวนนงนุชพัทยา ไปปลูก ณ สวนพฤกษศาสตร์ ปาล์มเมียร์ส  

เมล็ดดังกล่าว นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำมาจากต้นแม่ ที่ปลูกไว้ในสวนนงนุชพัทยา โดย นายเแทรี่ ฮูเบิร์ท ผู้อำนวยการ สวนพฤษศาสตร์ปาล์มเมียร์ส ได้ขอเมล็ดมะพร้าวทะเล จากสวนนงนุช เนื่องจากทั้งเกาะรียูเนียน ไม่มีต้นมะพร้าวทะเลเลย 

นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยา มีอีกหนึ่งบทบาทคือ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ ที่ทำหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากและพันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ จึงได้ส่งเมล็ดมะพร้าวทะเล ไปแลกเปลี่ยนกับพันธุ์ไม้หายากจากหมู่เกาะรียูเนี่ยน โดยขอนุญาตผ่านรัฐบาล ประเทศฝรั่งเศส 

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช