สวนนงนุชพัทยา จัดสวนหย่อม มอบให้โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

สวนนงนุชพัทยา จัดสวนหย่อม มอบให้โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

สวนนงนุชพัทยา จัดสวนหย่อม มอบให้โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

 

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564  สวนนงนุชพัทยา โดยนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้ให้ความอนุเคราะห์ต้นไม้ และให้ทีมงานเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เพื่อให้เป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจให้กับเด็กนักเรียนหลังเลิกเรียน และเป็นการปลูกฝังให้เด็กรักษ์ต้นไม้ ช่วยกันดูแลต้นไม้ของโรงเรียน โดย ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช