พิธีเปลี่ยนธงมนตรา ธงแห่ง ความโชคดี ความสุข อายุยืนยาว ความเจริญก้าวหน้า และความเป็นสิริมงคล

พิธีเปลี่ยนธงมนตรา ธงแห่ง ความโชคดี ความสุข อายุยืนยาว ความเจริญก้าวหน้า และความเป็นสิริมงคล

พิธีเปลี่ยนธงมนตรา ธงแห่ง ความโชคดี ความสุข อายุยืนยาว ความเจริญก้าวหน้า และความเป็นสิริมงคล

สวนนงนุชพัทยา ประกอบพิธีเปลี่ยน “ธงมนตรา” 9 ผืน จาก ประเทศภูฏาน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ 
วันนี้ (14 ก.ค. 64)  เวลา 09.00 น. นายกัมพล  ตันสัจจา   ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วยผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา  ได้ร่วมกันประกอบพิธีเปลี่ยน “ธงมนตรา” จาก ประเทศภูฎาน จำนวน 9 ผืน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ 

นายกัมพล กล่าวว่า ที่ได้รับมอบธงมนตรา 9 ผืนนี้จาก ท่านเอกอัคราชฑูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย มอบไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ราชอาณาจักรภูฏาน กับสวนนงนุชพัทยา ในปี พ.ศ. 2561
 อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณ สถานทูตภูฎาน ประจำประเทศไทย  ที่มอบธงมนตราและจะทำการเปลี่ยนธงตามอายุการใช้งาน สำหรับธงมนตรา ของประเทศภูฎาน ถือเป็นธงแห่งโชคลาภ โบกสะบัดปัดสิ่งที่ดีให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในสวนนงนุชพัทยา 

บนธงมนตรานี้ ได้จารึกบทสวดมนต์ไว้ มีความหมายถึง ความโชคดี เมื่อธงโบกสะบัด จะนำพาความเป็นสิริมงคล ความสุข อายุยืนยาว และความเจริญก้าวหน้า มาสู่สถานที่นี้ และผู้มาเยือนที่นี่ทุกคน
ธงมนตรามี 5 สีแต่ละสี หมายถึง 5 ธาตุ ซึ่งจะพัดผ่านสายลม นำสิ่งดี ๆ มาสู่ชีวิต ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยว ณ สวนนงนุชพัทยา นอกจากจะได้เข้าชมความสวยงามของสวนนงนุชพัทยาอย่างหลากหลายแล้ว 

 ทั้งนี้ จากการที่สวนนงนุชพัทยา ทำการเปลี่ยนธงมนตราในวันนี้ เพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศแล้ว สวนนงนุชพัทยา ยังคงพัฒนาสวนต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับเยาวชนและบุคคลที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมอีกด้วย

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช