ลูกค้าใจบุญ สมทบทุน ซื้อกล้วยให้ ช้างตั้งครรภ์ “พังกอหญ้า" 

ลูกค้าใจบุญ สมทบทุน ซื้อกล้วยให้ ช้างตั้งครรภ์ “พังกอหญ้า

ลูกค้าใจบุญ สมทบทุน ซื้อกล้วยให้ ช้างตั้งครรภ์ “พังกอหญ้า" 

คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลปางช้างสวนนงนุชพัทยา นำเงินจำนวน "1,000 บาท" ของ คุณกษมล ศรีบูรณศร ที่ได้บริจาคเป็นค่าอาหารช้าง เนื่องในเดือนเกิด เดือนตุลาคม ไปซื้อกล้วย ป้อนให้ "พังกอหญ้า" อายุ 10 ปี ที่กำลังตั้งท้องได้ 10 เดือน

สวนนงนุชพัทยา ขอขอบพระคุณ "คุณกษมล ศรีบูรณศร" ผู้ใจบุญ มอบน้ำใจ ให้พังกอหญ้า ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ ความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งปวง เทอญ.

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช