ขอขอบคุณลูกค้าใจบุญ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  สมทบทุน ซื้อกล้วยให้ช้าง เป็นเงิน 5,000 บาท

ขอขอบคุณลูกค้าใจบุญ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  สมทบทุน ซื้อกล้วยให้ช้าง เป็นเงิน 5,000 บาท

ขอขอบคุณลูกค้าใจบุญ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  สมทบทุน ซื้อกล้วยให้ช้าง เป็นเงิน 5,000 บาท

คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ปางช้างสวนนงนุช นำเงินดังกล่าว ไปซื้อกล้วยให้ช้าง

จำนวน 16 เชือก ที่อยู่ในเพนียดช้าง ตามความประสงค์ของลูกค้า ได้แก่

     (1)พังอุบล อายุ 53 ปี               (2)พังอนงศักดิ์ อายุ 45 ปี

     (3)พลายเบิร์ด อายุ 43 ปี          (4)พังปุ๋ย อายุ 38 ปี

     (5)พังพิมพา อายุ 38 ปี            (6)พังเฟื้องฟ้า อายุ 38 ปี

     (7)พังบุษราคัม อายุ 27 ปี         (8)พลายหนิงหน่อง อายุ 26 ปี

     (9)พังสาหร่าย อายุ 21 ปี          (10)พังทับทิม อายุ 19 ปี

     (11)พังหยก อายุ 18 ปี             (12)พังกอหญ้า อายุ 10 ปี

     (13)พลายซันเดย์ อายุ 9 ปี       (14)พลายมีนา อายุ 7 ปี

     (15)พังแสนทวี อายุ 4 ปี          (16)พังบัวขาว อายุ 2 ปี

.....................................................................................

สวนนงนุชพัทยา ขอขอบพระคุณลูกค้า ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ ความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งปวง เทอญ.

 

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช