ลูกค้าใจบุญ ร่วมสมทบทุน ซื้อกล้วยให้ ช้างตั้งครรภ์ “พังรัฐธรรมนูญ”

ลูกค้าใจบุญ ร่วมสมทบทุน ซื้อกล้วยให้ ช้างตั้งครรภ์ “พังรัฐธรรมนูญ”

ลูกค้าใจบุญ ร่วมสมทบทุน ซื้อกล้วยให้ ช้างตั้งครรภ์ “พังรัฐธรรมนูญ”

ในวันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2564 มีลูกค้า 3 ท่านร่วมกันบริจาคเงิน ซื้อกล้วยให้ช้าง คุณจุติมณฑ์ จตุทองจำนวน 300 บาท, คุณชะบา แสนอินทร์ จำนวน 149 บาทและคุณสาคร เรืองแก้ว จำนวน 200 บาท รวมเป็นเงิน 649 บาท

คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลปางช้างสวนนงนุชพัทยา นำเงินจำนวนดังกล่าว ไปซื้อกล้วย ป้อนให้ “พังรัฐธรรมนูญ” อายุ 9 ปี ที่กำลังตั้งท้องได้ 12 เดือน ตามความประสงค์ของลูกค้า

สวนนงนุชพัทยา ขอขอบพระคุณ คุณจุติมณฑ์ จตุทองคุณชะบา แสนอินทร์ และคุณสาคร เรืองแก้ว เป็นผู้ใจบุญ มอบน้ำใจ ให้แม่ช้าง “พังรัฐธรรมนูญ” ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ ความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งปวง เทอญ.

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช