ผู้บัญชาการทหารบก ส่งมอบสวนหย่อมใจกลางชุมชน สุโขทัย ( Pocket Park ) โดยได้รับความร่วมมือจาก สวนนงนุชพัทยา  และ  บริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ผู้บัญชาการทหารบก ส่งมอบสวนหย่อมใจกลางชุมชน สุโขทัย ( Pocket Park ) โดยได้รับความร่วมมือจาก สวนนงนุชพัทยา  และ  บริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

 

วันที่ 21 เม.ย. 65     พลเอกณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ส่งมอบสวนหย่อมใจกลางชุมชน  ( Pocket Park ) ตามโครงการ ซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในพื้นที่ เขตกรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง โดยนาย กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยาได้มอบหมายให้ นายธงชัย  ว่องไวพาณิชย์ ที่ปรึกษาสวนนงนุชพัทยา เป็นตัวแทน พร้อมด้วย  นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา เป็นผู้แทนบริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) 

โดยโครงการปรับปรุงที่รกร้างให้เป็นสวนหย่อมใจกลางชุมชน กองทัพบกได้ประสานความร่วมมือกับ สวนนงนุชพัทยา  และบริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) เข้าปรับปรุงพื้นที่รกร้าง และพื้นที่ส่วนกลางในชุมชน   เพื่อทำเป็นสวนหย่อมใจกลางชุมชน ( Pocket Park ) บนเนื้อที่ 115.41  ตารางวา ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์  ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว  ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว  จำนวน 26 สวน ใน 26 พื้นที่ของชุมชนแออัด  ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 27  การจัดภูมิทัศน์สวนในครั้งนี้  มีการปลูกต้นไม้ดอก  ไม้ประดับ  นำโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน มาวาง  เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  มีพื้นที่ออกกำลังกาย   นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียวสร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว  สวนนงนุชพัทยา  ยังได้ทาสีบริเวณรอบๆให้เกิดความสดใส สวยงาม  ให้กับชุมชนอีก นอกจากสวนนี้แล้วสวนอื่นๆของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ทางสวนนงนุชพัทยา ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ

 

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช