สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ ลงนาม(MOU)วิจัยเพิ่ม กัญชา กัญชง เพื่อรักษาโรค

สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ ลงนาม(MOU)วิจัยเพิ่ม กัญชา กัญชง เพื่อรักษาโรค

สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ ลงนาม(MOU)วิจัยเพิ่ม กัญชา กัญชง เพื่อรักษาโรค

( 20 มิ.ย. 65) ณ สวนนงนุชพัทยา รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (คณะสหเวชศาสตร์) พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และนายนิติธรรม พงศ์ธนากุล ประธานกรรมการบริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ จำกัด ลงนามMOUสำหรับปลูกกัญชา กัญชง สายพันธุ์ต่างประเทศ ใช้การปลูกแบบเปิด Outdoor เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด

ส่วนMOUกับกรมการแพทย์แผนไทย ร่วมกันวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงในระบบปิด Indoor ใช้ไฟปลูกเพื่อให้แสงและใช้เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง สำหรับทำยารักษาโรค

สวนนงนุชพัทยามีการลงนามMOU อยู่2โครงการเพื่อการพัฒนากัญชาและกัญชงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้เข้าชม นำไปปฎิบัติได้เอง

โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สวนนงนุชพัทยา และ บริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ จำกัด สนับสนุนทรัพยากรทั้งบุคลากร วัตถุดิบด้านพืชสมุนไพร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ที่จำเป็นต่อการฝึกประสบการณ์ของนิสิตและทางมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะส่งนิสิตนักศึกษา จากคณะสหเวชศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา มาศึกษาค้นคว้า วิจัยถึงประโยชน์ ของกัญชา กัญชง เพื่อนำไปปรุงยารักษาโรคต่อไป

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช