สวนนงนุชพัทยา ต้อนรับคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมฟังบรรยายหัวข้อการพัฒนาแนวทางการศึกษาและงานวิจัย การจัดสวนพฤกษศาสตร์ในอนาคตและร่วมกันปลูกต้นจามจุรี

สวนนงนุชพัทยา ต้อนรับคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมฟังบรรยายหัวข้อการพัฒนาแนวทางการศึกษาและงานวิจัย การจัดสวนพฤกษศาสตร์ในอนาคตและร่วมกันปลูกต้นจามจุรี

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สวนนงนุชพัทยา โดยคุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สีหนาท ประสงค์สุข (หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และคณะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมสวนสวนนงนุชพัทยา พร้อมฟังบรรยายจากคุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เรื่องหัวข้อการพัฒนาแนวทางการศึกษาและงานวิจัย การจัดสวนพฤกษศาสตร์ในอนาคต

จากนั้นร่วมกันปลูกต้นจามจุรี ที่“สวนรุกขชาติ”บริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาบันไดกฤษ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธุ์ไม้หายากสำหรับ“สวนรุกขชาติ” ทางสวนนงนุชพัทยาดำเนินการให้แก่ประเทศไทยโดยขออนุญาตเช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้จำนวน43ไร่โดยค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่างๆสวนนงนุชเป็นคนดูแลทั้งหมด

ในการนี้นายกัมพล ตันสัจจา ได้นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ชมสวนสวยที่มีมากกว่า 50 สวนสวย และสวนนงนุช 2 ซึ่งแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา,บุคคลทั่วไปเป็นหมูคณะชม การปลูกผักเกษตรอินทรีย์,สวนสมุนไพร,การปลูกกัญชา,การปั้นกระถาง,เตาเผ่าถ่านและชมพิพิธภัณฑ์หัวโขน

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช