สวนนงนุชพัทยาขอขอบคุณ  คณะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กทม (อพวช)

สวนนงนุชพัทยาขอขอบคุณ   คณะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กทม (อพวช)

สวนนงนุชพัทยา ขอขอบคุณ 

คณะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กทม (อพวช)

ที่ได้มาใช้บริการ ห้องพัก สัมมนา เยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และยังได้เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์หัวโขนหนึ่งเดียวในไทย ที่แรกของโลก สวนนงนุชพัทยา อีกด้วย

#สวนนงนุชพัทยา #1ใน10สวนสวยที่สุดในโลก #ห้องพัก #สัมนา #พัทยา #แหล่งเรียนรู้

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช