สวนนงนุชพัทยา ได้ผู้ชนะเลิศแล้ว สุดยอดภาพถ่าย Nongnooch Pattaya Photo Contest 2023“ จากนักถ่ายภาพทั่วประเทศ ชิงรางวัลกว่า 7 แสนบาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

สวนนงนุชพัทยา ได้ผู้ชนะเลิศแล้ว สุดยอดภาพถ่าย Nongnooch Pattaya Photo Contest 2023“ จากนักถ่ายภาพทั่วประเทศ ชิงรางวัลกว่า 7 แสนบาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

#สวนนงนุชพัทยา ได้ผู้ชนะเลิศแล้ว สุดยอดภาพถ่าย Nongnooch Pattaya Photo Contest 2023“ จากนักถ่ายภาพทั่วประเทศ ชิงรางวัลกว่า 7 แสนบาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

ณ สวนนงนุชพัทยา จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย Nongnooch Pattaya Photo Contest 2023 ครั้งที่2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยมี คุณ กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา , อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศน์ศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) พ.ศ. 2552 , คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ ช่างภาพมือรางวัลและกรรมการตัดสินภาพถ่ายระดับนานาชาติ,รศ. ดร. ชวาล คูร์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,คุณสุวิชา เปรมใจชื่น ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฟโต้ ไฟล์ จำกัด , คุณอดุล ตัณฑโกศัย กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแถลงข่าวประกาศผลการตัดสิน

โดยการจัดประกวด ครั้งนี้ มีช่างภาพจากทั่วประเทศส่งภาพเข้าประกวดมากกว่า 2,000 รูปซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลประกวดภาพถ่าย มี 3 ประเภท

1.กล้องทั่วไปและมือถือ

รางวัลชนะเลิศ : เงินสด 100,000 บาท คุณวิรัตน์ กันฉลาด ชื่อภาพหนุมานอมพลับพลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1: เงินสด 30,000 บาท คุณเสกสรร เสาวรส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินสด 20,000 บาท คุณธานีสุวรรณรัตน์

2.รางวัลพิเศษ Nongnooch Pattaya Award : เงินสด 50,000 บาท

คุณนพดล นิยมไทย ชื่อภาพ : แสงทองแห่งธรรม

3. ภาพถ่ายจากโดรน

รางวัลชนะเลิศเงินสด 50,000 บาท คุณสุชาติ เกื้อทานชื่อภาพให้โลกรับรู้ว่าฝีมือคนไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินสด 20,000 บาทคุณทรงพล เทศกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินสด 10,000 บาท คุณอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ

4. Nongnooch's Ai-Based Image

รางวัลชนะเลิศ : เงินสด 50,000 บาท คุณปฏิญา สิงห์โตเจริญไพศาล ชื่อภาพสวนนงนุชและโลก Ai

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินสด 20,000 บาทคุณนรินทร์ แสไพศาล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินสด 10,000 บาท คุณธานี สุวรรณรัตน์

ซึ่งในครั้งนี้มีการประกวดประเภท Nongnooch’s AI-Based Image ถือเป็นรายการประกวดภาพในลักษณะ Photo-Based AI ครั้งแรกในประเทศไทย และนับเป็นรายการประกวดภาพ AI ที่ให้เงินรางวัลมากที่สุดของประเทศโดยภาพลักษณะนี้เกิดขึ้นจากการนำภาพถ่าย (Photo) มาผสมผสานกับชุดคำสั่ง (Generative AI prompts) โดยไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างผลงาน และยังมีผู้ได้รับรางวัลชมเชยรวมรางวัลทั้งสิ้น 150 รางวัลมูลค่ามากกว่า 7 แสนบาท สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ที่www.nongnoochpattaya.com

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช