สวนนงนุชพัทยา ชนะการประกวดในงาน พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ ๑๖

สวนนงนุชพัทยา ชนะการประกวดในงาน พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ ๑๖

#สวนนงนุชพัทยา ชนะการประกวดในงาน พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ ๑๖

วันที่ ๑๙ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการตัดสินกิตติมศักดิ์ มอบเกียรติบัตรแก่ สวนนงนุชพัทยา

รางวัลที่ชนะการประกวดมีดังนี้

🥇รางวัล เหรียญทอง 4 รางวัล จากการประกวดสับปะรดสี

ประกอบด้วย

1.Aechmea tocantina

2.Neophytum galactic warrior

3.Guzmania ice cream mutation 2 รางวัล

🥈รางวัล เหรียญเงิน 1 รางวัล จากการประกวดสับปะรดสี

ประกอบด้วย Aechmea nudicaulis red selection

🥉รางวัล เหรียญทองแดง 1 รางวัล จากการประกวด เฟิร์น

ประกอบด้วย

Selaginella wallichii

เฟิร์น กนกนารี

#พฤกษาตะวันออกครั้งที่16 #ประกวดต้นไม้

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช