คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เข้ารับมอบรางวัล Hero of the Earth ในงาน Miss Earth Fire Crown Coronation, Miss Earth Thailand

คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา  เข้ารับมอบรางวัล Hero of the Earth ในงาน Miss Earth Fire Crown Coronation, Miss Earth Thailand

MISS EARTH THAILAND MISSION FOR THE EARTH
คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา 
เข้ารับมอบรางวัล Hero of the Earth ในงาน
Miss Earth Fire Crown Coronation
มีการแถลงข่าวการจัดประกวด
Miss Earth Thailand 2024 มีการแสดง เดินแบบ และประมูลเครื่องเพชร เพื่อมอบรายได้ ให้กับ UNHCH, มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม 
พร้อมร่วมแสดงความยินดี นางสาว คอร่า เบียลท์ กับตำแหน่ง Miss Earth Fire 2023

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช