NONGNOOCH EVENT

เรียนมวยไทย

เรียนมวยไทย

โรงยิมฝึกมวยไทย “นงนุชไทย บ๊อกซิ่ง อะคาเดมี่”  (Nongnooch Thai Boxing Academy)

            วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการต่อสู้ป้องกันตัว แก่เด็ก เยาวชน ผู้ที่สนใจ เรียนรู้มวยไทย และเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้ เป็นสถานที่สอนมวยไทย ซึ่งสามารถสอนมวยไทยได้ทุกรูปแบบ เช่น มวยไทยอาชีพ มวยไทยป้องกันตัว มวยไทยเพื่อออกกำลังกาย มีอุปกรณ์ครบครันและทันสมัย มีอุปกรณ์ฟิตเนส สำหรับออกกำลังกาย ที่สำคัญที่สุดมีครูมวย และบุคลากร ที่ผ่านการอบรมครูมวยไทยระดับ A, B, C, License ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)