NONGNOOCH EVENT

นั่งรถชมสวนสวยแบบ VIP

นั่งรถชมสวนสวยแบบ VIP

          อีกหนึ่งทางเลือกที่สวนนงนุชพัทยา จัดให้สำหรับผู้ที่มาใช้บริการในการเดินทางชมสวนสวยทั่วอาณาจักรสวนนงนุช คือ  เปิดให้บริการเช่ารถกอล์ฟแบบวีไอพี พร้อมคนขับส่วนตัว ซึ่งเป็นทั้งมัคคุเทศก์ และช่างภาพ ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ โดยขับชมทัศนียภาพตามเส้นทางพิเศษที่สวยงามและจอดให้ลงบันทึกภาพตามความต้องการของผู้ใช้บริการรอบละ 1 ชั่วโมง ในอัตราค่าเช่าดังนี้

       1. Super VIP Classic 1,500 บาท นั่งได้ 1 -7 ท่าน

       2. Big VIP Classic 2,000 บาท นั่งได้ 1-12 ท่าน

สามารถจองและซื้อบัตรได้ที่อาคาร ”One Stop Service”

ติดกับสถานีให้บริการรถนั่งชมภูมิทัศน์ ก่อนถึงสวนช้างเเมมมอธ