NONGNOOCH PRODUCT

ห้องสัมมนานันทา

ห้องสัมมนานันทา

ห้องสัมมนานันทา

“อาคารนันทา”  มีห้องสัมมนาขนาดกลาง ตกแต่งภายใน สะอาด สวยงาม เรียบหรู มีสไตล์ พร้อมอุปกรณ์การประชุมที่ทันสมัย  ห้องสัมมนานันทาติดทะเลสาบสวนนงนุชพัทยา  รองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ 200-400 คน มีสถานที่พักและ สถานที่จัดเลี้ยง ห้องสัมมนานันทาให้เลือกใช้บริการ 2 ขนาด

ห้องสัมมนานันทา A
ห้องขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 5 เมตร
รูปแบบของการจัดโต๊ะประชุมและจำนวนดังนี้
-    จัดโต๊ะประชุมแบบ THEATRE  รองรับได้  190 คน
-    จัดโต๊ะประชุมแบบ CLASS ROOM รองรับได้ 100  คน
-    จัดโต๊ะประชุมแบบ U-SHAPE รองรับได้  50 คน

 

ห้องสัมมนานันทา B
ห้องขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 5 เมตร
รูปแบบของการจัดโต๊ะประชุมและจำนวนดังนี้
-    จัดโต๊ะประชุมแบบ THEATRE  รองรับได้  400 คน
-    จัดโต๊ะประชุมแบบ CLASS ROOM รองรับได้ 250  คน
-    จัดโต๊ะประชุมแบบ U-SHAPE รองรับได้  90 คน

 

ติดต่อสวนนงนุชพัทยา : https://lin.ee/9MoK60