NONGNOOCH PRODUCT

ห้องอาหารลอยฟ้า ฮอลล์ 2

ห้องอาหารลอยฟ้า ฮอลล์ 2

ห้องอาหารลอยฟ้า ฮอลล์ 2

เปิดบริการ ทุกวัน อาหารแบบ บุฟเฟต์ สำหรับลูกค้าคนไทย กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปทัศนศึกษา เปิดให้บริการพิเศษสำหรับกรุ๊ปทัวร์จีนทั่วไป พร้อมการแสดง แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ

ห้องอาหารลอยฟ้า Hall B รับลูกค้าได้ 500 ที่นั่งให้บริการสำหรับกรุ๊ปลูกค้าทัวร์จีนทั่วไป อาหารเป็นบุฟเฟ่ต์

 

เปิดให้บริการกลางวัน 4 รอบ

11.00/11.45/12.45/13.45

รอบเย็น บริการ 3 รอบ

17.00/17.45/18.45 น

ติดต่อสวนนงนุชพัทยา : 0819192153 , 087-488-0028 , 061-647-7088