NONGNOOCH PRODUCT

โครงการรักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน

โครงการรักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน

โครงการรักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน

          โครงการรักษ์ต้นไม้ลดโลกร้อน คือหนึ่งโครงการที่มีประโยชน์และสวนนงนุชพัทยาเป็นสถานที่ๆตอบโจทย์เหมาะกับโครงการนี้ที่สุด  แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ และประโยชน์ของการมีต้นไม้ มีธรรมชาติและทำไมเราต้องรักษ์ต้นไม้และทำไมโลกจึงร้อน

          การเข้าร่วมโครงการนี้ จะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติ สาเหตุที่ทำให้เกิดโลกร้อน โลกร้อนเพราะอะไร ผลเสียที่เกิดจากโลกร้อน วิธีการแก้ปัญหาเมื่อเกิดโลกร้อน โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน ให้เยี่ยมชม พร้อมทั้งมีวิทยากรคอยให้ความรู้และตอบข้อซักถาม เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

ติดต่อสวนนงนุชพัทยา : 0819192153 , 087-488-0028 , 061-647-7088