สวนไม้ด่าง

สวนไม้ด่าง

สวนไม้ด่าง

 “สวนสวยไม่พึ่งดอก”

 

         สวนนงนุชพัทยา สวนสวยระดับโลกได้การยอมรับจากเว็บไซต์ทั่วโลก ให้เป็น 1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก และยังเป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้เมืองร้อนมากที่สุดในโลกอีกด้วย ในเรื่องความงดงามสีสันของดอกไม้นานาพรรณศูนย์สวนนงนุชคือที่หนึ่งในเรื่องนี้ หากแต่ยังมีความสวยงามชนิดอื่นที่ไม่ค่อยมีใครจะกล่าวถึงกันนักนั่นคือความงดงามของไม้พันธุ์ด่าง หรือไม้ด่าง

         สวนนงนุชพัทยา ให้ความสนใจและให้ความสำคัญทุกชนิดของพันธุ์ไม้บนโลกใบนี้ ไม่เพียงเฉพาะความสวยงามของพันธุ์ไม้ที่มีดอกเท่านั้น ไม่มีดอกแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังมีลักษณ์ที่แตกต่างจากชนิดอื่น คือ “ความด่าง” สวนนงนุชพัทยาก็ให้ความสนใจ  ความงดงามที่เกิดขึ้นจากด่าง กลายเป็นศิลปะจากธรรมชาติที่สวยงาม สวนนงนุชพัทยาจึงได้ทำการรวบรวมพันธุ์ไม้หลายชนิดที่มีลักษณะด่างถึง 67 ชนิด เพื่อใช้ในการศึกษา

          “สวนไม้ด่าง” จึงเป็นอีกหนึ่งสวนที่สำคัญของสวนนงนุช  เพราะความงามที่แตกต่างของสายพันธุ์ไม้ ความงามของความด่างที่เกิดขึ้นจากใบ ทำให้สวนแห่งนี้กลายเป็นความสวยงามที่แปลกและแตกต่างจากสวนพันธุ์ไม้ดอกที่โชว์ความงดงามผ่านดอกออกมาเป็นสีที่แตกต่างกัน

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช