สวนบัว

สวนบัว

สวนบัว

Water Plants Garden

 

แต่ก่อนในสวนนงนุชพัทยา ไม่มีสวนบัว มีนักท่องเที่ยวอยากเห็นสวนบัว คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา จึงได้คิดทำสวนบัวขึ้นมา โดยเลือกสถานที่  ให้รถชมวิววิ่งผ่าน เพื่อนักท่องเที่ยวได้ชมสวนบัว ในเส้นทางรถชมวิว 

แนวคิดในการสร้างสวนบัว คือ สร้างให้แปลก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของสวนนงนุชพัทยา ไม่ใช่สร้างบ่อน้ำแล้วปลูกบัว ทำให้มีทางเดินรอบ และนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐาน ไว้ที่นี่ คือ พระอุปคุต ซึ่งเป็นพระผู้คุ้มครองรักษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาดูสวนบัวได้กราบไหว้บูชา ตามความเชื่อ 

นอกจาก บัว แล้ว ยังนำพันธุ์ไม้น้ำ ชนิดต่างๆ มาปลูกรวมไว้ด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยว ตื่นตา ตื่นใจ กับสิ่งที่พบเห็น ซึ่งเป็นแนวทางการทำสวนบัวแบบใหม่ ที่ไม่เหมือนใคร และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ศึกษาพันธุ์ไม้น้ำ เช่น ปาล์ม ที่ปลูกในน้ำได้ และจะเติมพันธุ์ไม้น้ำ อื่นๆ ลงไปอีก เพื่อให้สวนนี้ สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ ตามทฤษฎีของสวนนงนุชพัทยา  “อีกนิดนึง”  และเป็นสวนลำดับที่ 39 ของสวนนงนุชพัทยา

 

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช