NONGNOOCH PRODUCT

ค่ายลูกเสือนงนุช

ค่ายลูกเสือนงนุช

ค่ายลูกเสือนงนุช

คำจำกัดความ

ค่ายนงนุชพัทยาเป็นค่ายเอกชนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก พร้อมทีมงานวิทยากร,ฐานกิจกรรมและพื้นที่การให้บริการเต็มรูปแบบ การบริการแบบมืออาชีพ ในทุกเรื่อง ทุกความต้องการของคุณ คือหัวใจหลักในการให้บริการของเรา

 

บริการสถานที่

                ค่ายนงนุชพัทยาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามโอบล้อมไปด้วยขุนเขาและเป็นแหล่งท่องเที่ยว 1 ในสิบสวนสวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่จุดเช็คอินบนสุดของ สวนนงนุชพัทยา ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของสวนนงนุชพัทยาทั้งหมดรวมไปถึงความสวยงามของเมือง

พัทยาสุดสายตาไปถึงเมืองสัตหีบถิ่นราชนาวีไทย  พื้นที่  ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ มากกว่า 50 ไร่

 

ที่พัก แบ่งเป็น

ภายในตัวอาคาร  รวมทั้งหมด 227 คน

 • ห้อง VIP 1 / 4 เตียง ห้องน้ำในตัว 3 ห้อง
 • ห้อง VIP 2 / 7 เตียง ห้องน้ำในตัว 5 ห้อง
 • ห้องนอนรวมชาย / เตียง 2 ชั้น 54 เตียง ความจุรวม 108 คน (แอร์)
 • ห้องนอนรวมหญิง / เตียง 2 ชั้น 54 เตียง ความจุรวม 108 คน (แอร์)

 

นอกอาคาร  รวมทั้งหมด 800 คน

 • เต็นท์สามเหลี่ยม 100 หลัง / หลังละ 8 คน   (อายุ 10 – 15 ปี)

 

สิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค

            - ประกอบไปด้วย  - ห้องอาบน้ำ / ห้องสุขา จำนวน  100 ห้อง

            - เครื่องกรองน้ำ เพื่อความสะอาดแบบมาตรฐาน

            - ไฟส่องสว่าง เสา highmast ขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ค่ายนงนุชพัทยา

            - Internet WiFi ความเร็วสูง

            - ร้านค้าสวัสดิการค่ายนงนุชพัทยา

 

สถานที่ประกอบกิจกรรม ประกอบด้วย

            - ลานกิจกรรมกลางแจ้ง (ความจุ 1,000 คน)

            - หอประชุมในร่ม (ความจุ 800 คน)

            - ลานประกอบกิจกรรมทำอาหาร

            - ฐานกิจกรรมผจญภัย มากกว่า 20 ฐาน

            - เส้นทางสำรวจธรรมชาติและกิจกรรมเดินทางไกล

 

บริการทีมงานวิทยากรและกิจกรรม

                เป็นทีมงานมืออาชีพซึ่งให้การฝึกอบรมองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงกลุ่มเยาวชน ในโครงการฝึกอบรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร อาทิเช่น  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือระดับต่างๆ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภายในองค์กร กิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร กิจกรรมพัฒนาการทำงานเป็นทีม กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการให้บริการ  กิจกรรมปรับความคิดและทัศนคติเชิงบวก  ฯลฯ

                โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อดำเนินการสร้างหลักสูตรและจัดฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก่ผู้รับบริการ

 • ทีมงานวิทยากร มืออาชีพ
 • กิจกรรม เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ถูกคิดค้นพัฒนามาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึกอบรมและตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการที่มีทั้งความสุขสนุกสนานผสานสาระในทุกๆกิจกรรม

1.กิจกรรมสำหรับเยาวชน

                - กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ทุกระดับตามหลักสูตรบังคับ

                - กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะต่างๆ สำหรับเยาวชน

                - กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ตามความต้องการของลูกค้า

2.องค์กรภาครัฐและเอกชน

                - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ตามความต้องการของลูกค้า

บริการอาหาร

 • Buffet
 • SETลงโต๊ะ
 • อาหารว่าง

 

บริการด้านความปลอดภัย

 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เจ้าหน้าที่พยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง
 • รถรับส่งกรณีเกิดเหตุฉุกฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ห้องพยาบาล ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • ถังดับเพลิง รอบบริเวณพื้นที่การให้บริการ
 • ความสะอาดของสถานที่และการให้บริการ ทำการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดทุกครั้งหลังการให้บริการ เพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการเข้าใช้บริการทุกครั้ง

 

 

 (มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

ผู้จัดทำ  นายรัฐพล   ติยะรังษีนุกูล  (โค้ชแฮม) 098-6663446 Email:hamkookkoo@gmail.com

สามารถติดตามชมผลงานการฝึกอบรมได้ที่ 

Face book   :       HERO CAMP

                         Team Synergy by Coach Ham

ติดต่อสวนนงนุชพัทยา : https://www.facebook.com/Garden.Nongnooch/