NONGNOOCH PRODUCT

ห้องสัมมนาริมบึง 1,2 และ 3

ห้องสัมมนาริมบึง 1,2 และ 3

ห้องสัมมนาริมบึง 1,2 และ 3

                           
“ห้องสัมมนาริมบึง “ ติดกับทะเลสาบสวนนงนุชพัทยา เป็นห้องประชุมที่มีการ  
ตกแต่งภายในให้มีรูปแบบคลาสสิค สะอาด เรียบหรู ดูดี มีสไตล์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบ อุปกรณ์การประชุมที่ทันสมัย  ห้องสัมมนาริมบึงนี้ มี 3 ห้อง  3 ขนาดที่แตกต่างกัน เเต่ละห้องสามารถจัดเป็นรูปแบบสัมมนาได้ 3 แบบ ดังนี้ แบบ Theatre แบบ  Class Room และแบบ U-Shape 


ห้องสัมมนาริมบึง ฮอลล์ที่ 1 
ห้องขนาดกว้าง 9. 5 เมตร ยาว 13.5 เมตร สูง 5.5 เมตร
รูปแบบของการจัดโต๊ะประชุมและจำนวนดังนี้
- จัดโต๊ะประชุมแบบ THEATRE  รองรับได้  160 คน
- จัดโต๊ะประชุมแบบ CLASS ROOM รองรับได้  80 คน
- จัดโต๊ะประชุมแบบ U-SHAPE รองรับได้  50 คน

ห้องสัมมนาริมบึง ฮอลล์ที่ 2
ห้องขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร สูง 5.5 เมตร
รูปแบบของการจัดโต๊ะประชุมและจำนวนดังนี้
- จัดโต๊ะประชุมแบบ THEATRE  รองรับได้  300 คน
- จัดโต๊ะประชุมแบบ CLASS ROOM รองรับได้  200 คน
- จัดโต๊ะประชุมแบบ U-SHAPE รองรับได้  60 คน

ห้องสัมมนาริมบึง ฮอลล์ที่ 3
ห้องขนาดกว้าง 9.5 เมตร ยาว 19 เมตร สูง 3.5 เมตร
รูปแบบของการจัดโต๊ะประชุมและจำนวนดังนี้
- จัดโต๊ะประชุมแบบ THEATRE  รองรับได้  190 คน
- จัดโต๊ะประชุมแบบ CLASS ROOM รองรับได้ 120  คน
- จัดโต๊ะประชุมแบบ U-SHAPE รองรับได้  60 คน

ติดต่อสวนนงนุชพัทยา : https://lin.ee/9MoK60