NONGNOOCH PRODUCT

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา

รายละเอียดห้องประชุม

ข้อมูลของพื้นที่

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา  ขนาดพื้นที่ใช้สอยโดยรวม – 15,500 ตร.ม.  สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมหรือรวมงานทั่วทุกมุมโลกกว่า 12,000 คน  ภายใต้ชื่อ “Nice” ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุชพัทยา สถานที่แห่งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายสถานที่ จัดประชุม งานสัมมนา งานเลี้ยง จัดคอนเสิร์ต และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ

 

โดยมีการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ให้บริการ ดังนี้

 

        1. พื้นที่โถงต้อนรับ – ขนาดใหญ่ที่สามารถเป็นพื้นที่เอนกประสงค์รองรับการจัดงาน หรือทำกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆที่ทางผู้จัดงานหรือลูกค้าต้องการได้ พร้อมเคาน์เตอร์ลงทะเบียน และจอแอลอีดีประชาสัมพันธ์ ขนาดพื้นที่โดยรวมกว่า 4,200 ตร.ม. การรองรับน้ำหนักพื้น ได้ 2,000 กก./ตร.ม. ความสูงเพดาน 10 เมตร หลุมเพาเวอร์ซัพพลาย (ประกอบด้วยระบบหัวจ่ายน้ำดี ช่องรูระบายน้ำเสีย เพาเวอร์ปลั๊ก รองรับกระแสไฟ 32/63 แอมป์ สายระบบสารสนเทศ)

 

        2. ห้องประชุม หรือ ห้องจัดแสดงสินค้า ใหญ่ขนาด 5,760 ตร.ม. สามารถแบ่งออกเป็น 3 ฮอลล์ ดังนี้

 

ฮอลล์ 1 ขนาดพื้นที่ 2,880 ตร.ม. กว้าง 48×60 เมตร สามารถรองรับจัดงานรูปแบบงานแสดงสินค้า 176 บูธ (ขนาด 3*3 ม.) งานเลี้ยง (โต๊ะกลม จำนวน 2,100คน) รูปแบบเธียร์เตอร์ จำนวน 3,384 คน รูปแบบคลาสรูม จำนวน 1,920 คนขนาดของเวที 19.2×9.6 เมตร จอแอลอีดี ขนาด 19.2×9.6 เมตร

 

ฮอลล์ 2 ขนาดพื้นที่ 1,440 ตร.ม. กว้าง 30×48 เมตร สามารถรองรับจัดงานรูปแบบจัดแสดงสินค้า 48 บูธ งานเลี้ยง (โต๊ะกลมจำนวน 936คน) รูปแบบเธียร์เตอร์ จำนวน 1,820 คน รูปแบบคลาสรูม จำนวน 880 คน ขนาดของเวที 19.2×9.6 เมตร จอแอลอีดี ขนาด 15.46×8.64 เมตร

 

ฮอลล์ 3 ขนาดพื้นที่ 1,440 ตร.ม. กว้าง 30×48 เมตร สามารถรองรับจัดงานรูปแบบจัดแสดงสินค้า 72 บูธ งานเลี้ยง (โต๊ะกลมจำนวน 840คน) รูปแบบเธียร์เตอร์ จำนวน 1,224 คน รูปแบบคลาสรูม จำนวน 660 คน ขนาดของเวที 19.2×9.6 เมตร จอแอลอีดี ขนาด 15.46×8.64 เมตร

 

ฮอลล์ 2/3 ขนาดพื้นที่ 2,880 ตร.ม. กว้าง 48×60 เมตร สามารถรองรับจัดงานรูปแบบงานแสดงสินค้า 176 บูธ (ขนาด 3*3 ม.) งานเลี้ยง (โต๊ะกลม จำนวน 2,100คน) รูปแบบเธียร์เตอร์ จำนวน 3,384 คน รูปแบบคลาสรูม จำนวน 1,920 คนขนาดของเวที 19.2×9.6 เมตร จอแอลอีดี ขนาด 19.2×9.6 เมตร

 

ฮอลล์ 1/2/3 ขนาดพื้นที่ 5,760 ตร.ม. กว้าง 60×96 เมตร สามารถรองรับจัดงานรูปแบบงานแสดงสินค้า 384 บูธ (ขนาดมาตรฐาน 3*3 ม.) งานเลี้ยง(โต๊ะกลม จำนวน 4,200 คน) รูปแบบเธียร์เตอร์ จำนวน 6,440 คน รูปแบบคลาสรูม จำนวน 4,032 คน ขนาดของเวที 26×96 เมตร จอแอลอีดี 3 จอ ขนาด 9.6×9.6 เมตร 19.2×9.6 เมตร 9.6×9.6 เมตร

 

สิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง 3 ฮอลล์

พร้อมบริการด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี และระบบแสง สี เสียง รวมถึงจอแอลอีดีขนาดใหญ่ที่ทันสมัย ที่สามารถปรับเลื่อนได้ พื้นรองรับน้ำหนักได้ 2,000 กก./ตร.ม. ความสูงภายในฮอลล์ 12 เมตร สามารถรองรับการจัดบูธแสดงสินค้า ขนาด 3×3 ม. ได้ถึง 550 บูธ พร้อมหลุมไฟเพาเวอร์ซัพพลาย จำนวน 30 หลุม ( ประกอบด้วยระบบหัวจ่ายน้ำดี ช่องรูระบายน้ำเสีย เพาเวอร์ปลั๊ก รองรับกระแสไฟ 32/63 แอมป์ สายระบบสารสนเทศ )

 

          3. ห้องประชุมย่อย รองรับได้ถึง 200 คนต่อห้อง พร้อมด้วย ระบบเสียง จอภาพ ที่ครบครันทันสมัย

ห้องประชุม A/B ขนาดห้อง 240 ตร.ม. กว้าง 10×24 เมตร สูง 4.5 เมตร

-รองรับการจัดเลี้ยง (โต๊ะกลม) จำนวน 150 คน

-รองรับการจัดเธียร์เตอร์ จำนวน 280 คน

-รองรับการจัดคลาสรูม จำนวน 200 คน

-รองรับการจัดรูปแบบ ยูเชฟ จำนวน 80 คน

 

ห้องบริการส่วนลูกค้า
-ห้องรับรอง VIP จำนวน 5 ห้อง
-ห้องสื่อมวลชน 2 ห้อง
-ห้องสำหรับผู้จัดงาน 2 ห้อง
-ห้องรับรองแต่งตัว ชาย และ หญิง จำนวน 4 ห้อง
-ห้องประกอบพิธีทางศาสนา 2 ห้อง

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
-ร้านกาแฟ และอาหารว่าง
-ลานจอดรถ มากกว่า 1,000 คัน + สำรองที่จอดรถสำหรับ วีไอพี มากกว่า 10 คัน

 

ติดต่อสวนนงนุชพัทยา : http://nicepattaya.com/