NONGNOOCH PRODUCT

หมู่บ้าน 9 อารยธรรม

หมู่บ้าน 9 อารยธรรม

หมู่บ้าน 9 อารยธรรม

รายละเอียดห้องประชุม

          หมู่บ้าน 9 อารยธรรม ตั้งอยู่บนพื้นที่ของสวนนงนุชพัทยา 2  หรือ นงนุชเทรดดิชั่น เซ็นเตอร์ เป็นสถานที่ๆ สร้างขึ้นเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ไทย ผ่านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ ด้วยการนำเสนอผ่านหมู่บ้านไทย 4 ภาค

          หมู่บ้านไทย 4 ภาค  ประกอบด้วย บ้านไทยภาคกลาง  ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน  สวนนงนุชพัทยา มุ่งส่งเสริมความเป็นไทยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้รู้จัก โดยการได้สัมผัสกับบรรยากาศที่จัดตกแต่งประดับประดาพร้อมทีมงานในชุดสุดแสนอลังการเข้ากับประเพณีนั้นๆแบบย้อนยุค เช่น งานลอยกระทง  งานสงกรานต์ งานแต่งงาน ฯลฯ

          หมู่บ้าน 9 อารยธรรม ได้ประดับพื้นที่ด้วยงานประติมากรรมต่างๆ งานปั้นกระถางที่บรรจงเขียนด้วยลวดลายไทย และลายภาพงานเขียนของยุคต่างๆ เช่น บ้านเชียง ทางเข้าหมู่บ้านได้มีการสร้างซุ้มประตูขนาดใหญ่ด้วยเหล็กดัดลายไทย มีอาคารปรับอากาศสำหรับจัดประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง ในโอกาสพิเศษต่างๆ

          สวนนงนุชพัทยา สามารถจัดกิจกรรมรูปแบบความเป็นไทยให้เข้ากับยุคต่างๆ ที่เราต้องการนำเสนอ เช่น การแสดงและเครื่องแต่งกายชุดไทยยุคสมัยต่างๆ การแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัย การทำกระทง การทำขนมไทย การเพ้นท์ร่ม การปั้นกระถางและ การทอผ้า เป็นต้น

           อาคารปรับอากาศ สามารถรองรับการจัดประชุมได้ 40120 ท่านขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดประชุมการจัดเลี้ยงได้ถึง 200 คน และยังมีลานเอนกประสงค์หลังอาคารพื้นที่ว่างระหว่างบ้านไทย 4 ภาค สามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ได้ถึง 600 คน ทั้งนี้ยังมีท่าน้ำสำหรับลอยกระทงสมจริงและเพื่อความสนุกสนานสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างไม่รู้ลืม

ติดต่อสวนนงนุชพัทยา : https://lin.ee/9MoK60