๖ เมษายน วันจักรี

๖ เมษายน วันจักรี

๖ เมษายน วันจักรี

วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)

ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕

ข้าพระพุทฌเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน

สวนนงนุชพัทยา และบริษัทในเครือ

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช