พิธีเปิดงาน Automation Expo 2024 มหกรรมงานจัดแสดงเทคโนโลยีสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

พิธีเปิดงาน Automation Expo 2024  มหกรรมงานจัดแสดงเทคโนโลยีสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

พิธีเปิดงาน Automation Expo 2024

มหกรรมงานจัดแสดงเทคโนโลยีสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

13-15 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 - 16.30 น.

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) จ.ชลบุรี

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช