สวนนงนุชพัทยา ประกาศขยายระยะเวลา สำหรับโปรโมชั่นฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มเที่ยวชมสวนนงนุชพัทยาฟรี จนถึง31ตุลาคม 2564

สวนนงนุชพัทยา ประกาศขยายระยะเวลา สำหรับโปรโมชั่นฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มเที่ยวชมสวนนงนุชพัทยาฟรี จนถึง31ตุลาคม 2564

สวนนงนุชพัทยา ประกาศขยายระยะเวลา สำหรับโปรโมชั่นฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยาฟรี จนถึง31ตุลาคม 2564

เพื่อร่วมรณรงค์การท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทย สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมความงามของ“ปาล์มใบพัดสีเงิน

ท่านสามารถนั่งรถชมวิวชมได้ตามเส้นทางรถชมวิวใหม่ ที่สวนนงนุชพัทยาเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 น. -18.00 น.

 

สำหรับคนไทยทั่วประเทศ

ฟรีเด็กสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร

ผู้สูงอายุเข้าฟรีทุกวันศุกร์

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช