.
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สวนนงนุชพัทยา ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety and Health Administration - SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว สภา สมาพันธ์และสมาคมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน Checklist พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการมาตรฐาน SHA ซึ่งทางสวนนงนุชพัทยา อยู่ใน ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว
Nongnooch Pattaya Garden World-class attractions. Nongnooch Pattaya Garden is a tourist attraction that has greatly impressed tourists of Chonburi Province for a very long time and continues to be at the forefront of extremely popular tourist destinations. Encompassing an area of over 1,700 Rai we welcome tourists from all over the world and at least 5,000 visitors a day visit and enjoy our magnificent gardens. We are extremely proud to be regarded as one of the top ten most beautiful gardens in the whole World.
SERVICE NONGNOOCH

Top tourist attractions in Nongnooch Pattaya

Nong Nooch
COVID-19 NONGNOOCH

Confident and safe COVID

Measures of COVID-19: Confidence in traveling safely
PRODUCT NONGNOOCH

Products and services

Nong Nooch
TRAVEL NONGNOOCH

Highlights of travel in 7 days

Nong Nooch
ARTICLE NONGNOOCH

Content

Nong Nooch Tropical Garden
PR NONGNOOCH

PR News & Events

Nong Nooch Tropical Garden