.
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สวนนงนุชพัทยา ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety and Health Administration - SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว สภา สมาพันธ์และสมาคมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน Checklist พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการมาตรฐาน SHA ซึ่งทางสวนนงนุชพัทยา อยู่ใน ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว
Nongnooch Pattaya Garden World-class attractions. Nongnooch Pattaya Garden is a tourist attraction that has greatly impressed tourists of Chonburi Province for a very long time and continues to be at the forefront of extremely popular tourist destinations. Encompassing an area of over 1,700 Rai we welcome tourists from all over the world and at least 5,000 visitors a day visit and enjoy our magnificent gardens. We are extremely proud to be regarded as one of the top ten most beautiful gardens in the whole World.
SERVICE NONGNOOCH

농눅 파타야 최고의 관광 명소

Nong Nooch
COVID-19 NONGNOOCH

자신감 있고 안전한 COVID

措施COVID-19:對安全旅行的信心
PRODUCT NONGNOOCH

상품 및 서비스

Nong Nooch
TRAVEL NONGNOOCH

7 일 여행의 하이라이트

Nong Nooch
ARTICLE NONGNOOCH

흥미로운 기사

농눅 트로피컬 가든
PR NONGNOOCH

PR 뉴스 및 이벤트

농눅 트로피컬 가든