วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา
ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 8

เป็นวันที่พระสงฆ์เกรวาศจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน
ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

#วันเข้าพรรษา #สวนนงนุชพัทยา

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช