สวนนงนุชพัทยา วันอาสาพหบูชา

สวนนงนุชพัทยา วันอาสาพหบูชา

#สวนนงนุชพัทยา วันอาสาพหบูชา

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ เดือน ๘

หนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก

แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"

และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์

คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช