สวนนงนุชพัทยา ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สวนนงนุชพัทยา ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สวนนงนุชพัทยา ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety and Health Administration - SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว สภา สมาพันธ์ และสมาคมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน Checklist พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการมาตรฐาน SHA ซึ่งทางสวนนงนุชพัทยา อยู่ใน ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช