CATEGORY NONGNOOCH

PR News Releases Nong Nooch Tropical Garden 팔로우 뉴스 및 활동

Nong Nooch
สวนนงนุชพัทยา ร่วมปลูก ต้นพระศรีมหาโพธิ์ กับ ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ณ สวนวชิรเบญจทัศ

สวนนงนุชพัทยา ร่วมปลูก ต้นพระศรีมหาโพธิ์ กับ ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ณ สวนวชิรเบญจทัศ

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดอบรม

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดอบรม"โครงการสร้างความรัก สร้างพลังให้กับคนพิการ" ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ สวนนงนุชพัทยา

สวนนงนุชพัทยา ลงนามความร่วมมือMOU กับ สวนพฤกษศาสตร์ประเทศคิวบา และ The University of Havana

สวนนงนุชพัทยา ลงนามความร่วมมือMOU กับ สวนพฤกษศาสตร์ประเทศคิวบา และ The University of Havana

สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ ลงนาม(MOU)วิจัยเพิ่ม กัญชา กัญชง เพื่อรักษาโรค

สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ ลงนาม(MOU)วิจัยเพิ่ม กัญชา กัญชง เพื่อรักษาโรค

เปิดแล้ว!! การแสดง

เปิดแล้ว!! การแสดง "นงนุชโชว์ และ โชว์ช้างแสนรู้" โรงละครสกาลา สวนนงนุชพัทยา

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เข้ารับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เข้ารับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ครบวงจรสวนเกษตรนงนุชพัทยา

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ครบวงจรสวนเกษตรนงนุชพัทยา

Search Enterainment แสดงความขอบคุณ

Search Enterainment แสดงความขอบคุณ

ภาพบรรยากาศความสนุก กิจกรรมงานเลี้ยง GALA DINNER คณะนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย

ภาพบรรยากาศความสนุก กิจกรรมงานเลี้ยง GALA DINNER คณะนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย

สวนนงนุชพัทยา ขยายโปรโมชั่นซื้อ1ฟรี1ออกไปอีกตลอดเดือนมิถุนายน เติมความสุขในช่วงค่าครองชีพสูง

สวนนงนุชพัทยา ขยายโปรโมชั่นซื้อ1ฟรี1ออกไปอีกตลอดเดือนมิถุนายน เติมความสุขในช่วงค่าครองชีพสูง

เจนนี่ เบลล์ นักพฤกษศาสตร์ จาก The Royal Botanic Gardens, Melbourne ออสเตรเลีย เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ สวนนงนุชพัทยา

เจนนี่ เบลล์ นักพฤกษศาสตร์ จาก The Royal Botanic Gardens, Melbourne ออสเตรเลีย เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ สวนนงนุชพัทยา

แหล่งเรียนรู้ ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกกับเด็ก สวนนงนุชพัทยา ยินดีต้อนรับ

แหล่งเรียนรู้ ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกกับเด็ก สวนนงนุชพัทยา ยินดีต้อนรับ