ลูกค้าใจบุญ มาเที่ยวสวน พร้อมร่วมสมทบทุน ซื้อกล้วยให้ ช้างตั้งครรภ์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ลูกค้าใจบุญ มาเที่ยวสวน พร้อมร่วมสมทบทุน ซื้อกล้วยให้ ช้างตั้งครรภ์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

 

คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปางช้าง จัดเตรียม “พังกอหญ้า” ช้างตั้งท้อง 11 เดือน สำหรับคุณกิรณา เพชรอารินทร์ พร้อมด้วยครอบครัว ได้บริจาคเงิน จำนวน 1,000 บาท เพื่อซื้อกล้วยและมาป้อนให้ช้างด้วยตัวเอง เนื่องในวันคล้ายวันเกิดตนเอง

สวนนงนุชพัทยา ขอขอบพระคุณ คุณกิรณา เพชรอารินทร์ พร้อมด้วยครอบครัว ผู้ใจบุญ มอบน้ำใจ ให้ช้าง “พังกอหญ้า” ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านจงมีแต่ ความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งปวง เทอญ.

 

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช