ปรง

ปรง

ปรง


ชื่อวิทยาศาสตร์:  Cycas rumphii
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Cycad 
วงศ์:  ทั่วโลกมีอยู่แค่ 3 วงศ์ Cycadaceae, Stangeriaceae, Zamiaceae.
ถิ่นกำเนิด: ทวีปแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย หมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก
การขยายพันธุ์:  การเพาะเมล็ดและแยกหน่อ

 

ลักษณะทั่วไป:

“ปรง”  เป็นพืชที่มีขนาดเล็กคล้ายกับใบของปาล์ม แต่การเรียงตัวของใบนั้นคล้ายกับเฟิร์นข้าหลวง คือ มีการเรียงตัวอยู่รอบๆศูนย์กลางของลำตัว ปรงเป็นพืชเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตช้ามาก คือ  1 ปีจะเกิดใบเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้น ปรงสามารถทนต่อการขาดน้ำได้เป็นอย่างดีและถ้าขาดน้ำนานๆใบของปรงจะแห้งและเหี่ยวตายไป แต่พอได้รับน้ำอีกครั้งใบก็จะเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง

“ปรง” ชอบแสงแดด มีความทนต่อการขาดน้ำ และต้องการน้ำพอประมาณ ดินที่จะทำการปลูกสามารถเจริญเติบโตได้หมดเลย โดยเฉพาะในดินร่วนทรายจะเติบโตได้ดีที่สุด ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใส่บริเวณโคนต้นและควรใส่ปีละ  2 ครั้ง  ให้ระวังแมลงที่จะมาทำร้าย คือ พวกไรแดงและเพลี้ยหอย การกำจัดศัตรูพืช ควรใช้ยาประเภทดูดซึม เพราะปรงมีใบเล็กและลื่น โดยใช้ยาไซกอน ในอัตรา 20 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตร ราดให้ทั่วบริเวณโคนต้น

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช