สับปะรดสี

สับปะรดสี

สับปะรดสี


ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ : Bromeliads
วงศ์ : Bromeliaceae 
ถิ่นกำเนิด : ทวีปอเมริกา 
การขยายพันธุ์ : การแยกหน่อ การเพาะเมล็ด

 

ลักษณะทั่วไป 

“สับปะรดสี”  เป็นพันธุ์ไม้ประดับที่มีลักษณะเป็นกลีบและแข็ง แผ่ออกรอบๆ บนใบมีลายและสีสันงามแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์  เป็นไม้ที่เจริญเติบโตช้าแต่ดูแลง่าย สามารถทนแล้งได้ดี มีช่อดอกที่ยาว สูง สีของกลีบดอก กลีบเลี้ยง และใบจะคงอยู่นานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนและจะงอกต้นเล็กๆออกมารอบๆต้น สามารถตัดไปปลูกได้ สวนนงนุชได้รวบรวมสับปะรดสีไว้มากกว่า 1,000 สายพันธุ์

 ประโยชน์

คุณสมบัติเด่นของสับปะรดสี คือเป็นพืชที่คายออกซิเจน และช่วยดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในตอนกลางคืน และยังเป็นไม้ประดับได้หลายรูปแบบที่ต้องการ 

ระบบนิเวศวิทยา

สับประรดสี ชอบอากาศชื้นแต่ไม่แฉะจนเกินไป ต้องการปริมาณแสงที่มากแต่ไม่ร้อน การรับแสงตรงจะทำให้ใบไหม้ได้ ดังนั้นจึงแก้ไขด้วยการพรางแสง ส่วนการให้น้ำต้องดูสภาพอากาศเป็นหลัก ถ้าในช่วงฤดูฝนให้น้ำอาทิตย์ละครั้งก็พอ ข้อควรระวัง คือ การให้น้ำประปาที่มีคลอรีน ซึ่งจะไปเกาะตามขอบใบอาจทำให้ใบไหม้ได้และการให้ปุ๋ยมากเกินไปจะทำให้ใบยาวเสียรูปทรง ควรให้ปุ๋ยในช่วงเย็น

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช