กล้วยไม้

กล้วยไม้

กล้วยไม้


ชื่อวิทยาศาสตร์:  Orchidaceae
วงศ์: Orchidaceae 
ถิ่นกำเนิด: ลาตินอเมริกัน และ เอเชียแปซิฟิค  (ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปอเมริกากลางและทวีปแอนตาร์กติกา) 
การขยายพันธุ์: การผสมเกสร เพาะเมล็ด เลี้ยงเนื้อเยื่อ ปักชำ  ตัดยอด แยกหน่อ

 

ลักษณะทั่วไป

กล้วยไม้ หรือ เอื้อง จัดอยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เป็นไม้ตัดดอกยอดนิยม เนื่องจากมีลักษณะดอกและสีสันสวยงาม อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานได้นาน กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของไทย เพราะเป็นไม้ส่งออก เป็นพืชดอกที่มีความหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง     โดยมีประมาณ 899 สกุล และมีประมาณ 27,000 ชนิด 

ในประเทศไทยมีประมาณ 170 สกุล ประมาณ 1,230 ชนิด ในที่นี้มีถิ่นกำเนิดเฉพาะในประเทศไทยประมาณ 150 ชนิด และสวนนงนุชพัทยา มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าและลูกผสมมากกว่า 600 สายพันธุ์

กล้วยไม้ มีสกุลใหญ่ๆ ดังนี้                

(1)Bulbophyllum 2,000 ชนิด

(2) Epidendrum 1,500 ชนิด

(3) Dendrobium 1,400 ชนิด

(4) En:Pleurothallis 1,000 ชนิด และสายพันธุ์ของกล้วยไม้ที่ขึ้นและเติบโตในป่าเรียกว่า “กล้วยไม้ป่า”

CONTENT NONGNUCH

RELATE CONTENT

สวนนงนุช